Influenţa motricităţii şi a psihomotricităţii asupra psihodinamicii neurocerebrale la copii şi adolescenţi
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
327 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-27 11:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9 (720)
Psychology (699)
SM ISO690:2012
MURARIU, Dănuţ; GONŢA, Victoria. Influenţa motricităţii şi a psihomotricităţii asupra psihodinamicii neurocerebrale la copii şi adolescenţi. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2014, nr. 1-2, pp. 35-44. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Influenţa motricităţii şi a psihomotricităţii asupra psihodinamicii neurocerebrale la copii şi adolescenţi

CZU: 159.9
Pag. 35-44

Murariu Dănuţ12, Gonţa Victoria1
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 17 august 2015


Rezumat

Există o legătură strânsă între corp, creier şi comportament. Specialiştilor din domeniul psihologiei le scapă adesea corelarea motricităţii generale cu psihologia dezvoltării şi cu psihologia comportamentală. Manifestarea psihică şi cea motrică reprezintă elementele fundamentale ale adaptării copilului şi adolescentului. Inteligenţa motrică nu trebuie privită ca un lucru de sine stătător, ci ca o componentă activă a inteligenţei generale. Dezvoltarea psihomotrică subliniază rolul hotărâtor al motricităţii în organizarea sinergică a organismului, în adaptarea somatică şi psihică şi impune o abordare holistică, sistemică, asupra copilăriei şi adolescenţei. Exerciţiile motrice stimulează, activează şi sinergizează activităţile şi funcţiile sistemelor: nervos central, nervos vegetativ simpatic şi parasimpatic, circulatorsangvin, muscular, limfatic-ganglionar, osteoarticular.

There is a close connection between body, brain and behavior. Psychology professionals often linking them escape general motor skills developmental psychology and behavioral psychology. Manifestation of mental and motor skills are fundamental elements of the child and adolescent adjustment. Motor intelligence should not be regarded as a thing by itself, but as an active component of general intelligence. Psychomotor development emphasizes the crucial role of motility in synergistic organization of the body, the somatic and psychological adjustment and requires a holistic, systemic, of childhood and adolescence. Driving exercises stimulate active and synergize the activities and functions of systems: central nervous sympathetic and parasympathetic nervous, circulatory, blood, muscle, lymph, lymph nodes, bones and joints.

Cuvinte-cheie
motricitate, psihomotricitate, psihodinamică neurocerebrală, exerciţii., copii, adolescenţi, sinergie