IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "ICT tools"
Les typologies des usages des tic par les enseignants et les apprenants de francais des etablissements Universitaires en Afrique de l’ouest
Anyika DeborahIfeoma
Glotodidactica
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor de Științe prin aplicarea infrastructurii digitale

Cibotari Snejana
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resurse informatice, utilizate pentru organizarea si desfasurarea procesului de predare-ınvatare-evaluare la unitatea de curs tehnologii informationale si comunicationale

Evdochimov Radames
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația viitorului și provocările noilor tehnologii informaționale

Bîrlea Svetlana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală

Gasnaş Ala, Globa Angela, Pavel Maria, Pavel Dorin
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea calităţii formării iniţiale a profesorilor de informatică prin integrarea TIC în procesul didactic

Globa Angela, Gasnaş Ala
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The development of students' skills in the field of ict through the implementation of interactive tools in the teaching-learning-evaluation process in the it discipline

Borș Olga
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7