IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "soft skills"

Specificul organizării resurselor umane pe timp de pandemie

Tofan Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching and Learning through Blogging

Savva Irina, Gogoi Elena
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volunteering and Its Influence on Employment chances

Ciutac Stefăniţa, Pleșca Anișoara-Ionela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentoring engineering students

Gogoi Elena
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(3) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль soft skills в формировании профессиональной компетенции современного специалиста

Bilic Elena
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A better path to learning through inquiry-based model

Mascaliuc Victoria
"Alecu Russo" State University of Balti
Media and digital literacy in language education
2020. Bălți. ISBN 978-9975-3490-0-0.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia online a adulţilor

Scutaru-Guţu Adela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEM, STEAM şi învăţământul profesional tehnic

Iliev Michelle
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Готовность к профессиональной деятельности и стресс трудоустройства

Rusnac Svetlana, Beanova Irina
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a . 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soft skills в профессиональном формировании современного специалиста

Bilic Elena, Cabac Valeriu
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing learners’ soft skills in the time of a pandemic

Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reinforce the entrepreneurial and digital skills of students enhancing the modernization of higher education. Critical Satisfaction on students target group

Amarfii-Railean Nelli
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educație pentru un viitor de succes la bibliotecă (cursuri de Web design pentru copii)

Caneev Lolita
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.
Ediția 12. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Hard skills» и «soft skills» в профессиональной деятельности современного специалиста

Bilic Elena
Тираспольский государственный университет
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14