IBN
Close
Condrat Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18

2023 - 1

Istoria celor 40 de semințe din Trogen plantate în Moldova
Condrat Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(140) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Developing the intercultural communicative competence through task-based learning: a case study
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rethinking the Role of Leadership in the 21st century
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The urgent need to rethink the education system in Moldova
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

A personal reflection on the benefits of doing action research
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the importance of developing the intercultural communicative competence in EFL learners
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Developing learners’ soft skills in the time of a pandemic
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-60. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taking responsibility for one’s own teaching in the post-communicative era
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3408-5-4.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

An analysis of students’ perceptions of irony as a rhetorical strategy used by Noam Chomsky and Jonathan Swift in their essays A Modest Proposal
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-59. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the importance of identifying oneself as a cultural being in the process of exploring culture in an EFL setting
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tackling the conceptual issues in language educaiton: do we develop skills or competences?
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3316-2-3.
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The flipped classroom: making youtube videos to enhance students’ learning
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3316-2-3.
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-80. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role technology can play to enhance students’ learning
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

An Analysis of Students’ Perception of Plagiarism: The case of Alecu Russo Balti State University
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Backward design: when a good ending makes a good beginning
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Inspiring Professional Excellence in Teaching Languagessymposium proceedings
Ediția 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3225-4-6.
Disponibil online 5 November, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemological Framework of Language Education Research and Philosophy
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4. 2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3225-9-1.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Establishing meaningful relationships within a small discourse community to enhance students’ academic writing skills
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helping students develop higher order thinking skills
Condrat Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 8 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plagiarism in academic foreign language writing
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-1266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Acquiring writing skills in academic contexts
Condrat Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Use of Operational Models in Language Education Research
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 3. 2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-9904-9-3..
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Combining Face-to-Face and Online Learning of the Future Teachers of Foreign Languages
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Using Film Clips to Develop Communicative Competence
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Intertextuality in William Somerset Maugham’s short story “A Friend in Need”
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Conversation analysis in “Hills like white elephants” by Ernest Hemingway
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-477. Vizualizări-3139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Defining discourse
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
Ediția 5. 2009. Bălţi. ISBN 978-9975-50-038-8.
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

A comparative study of Maggie Tulliver and Emma Bovary
Condrat Viorica
"Alecu Russo" State University of Balti
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-9555-3-9.
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27