IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices",
Bălți, Moldova, 15-16 martie 2019
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani la culegeri
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3316-2-3
CZU: [811+37.02]:378(082)=00 P 94
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 22 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (14)Pedagogie (17)Studiul artelor, culturologie (1)Psihologie (1)Sociologie (1)