IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice3/5
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 19
8 publicatii cu CZU (42.1%)
3 publicatii cu DOI (15.8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 2 ORCID (20%),
2 Google Scholar ID (20%),
1 Scopus Author ID (10%)
H-index autori
Lista publicaţiilor - 19. Descărcări - 234. Vizualizări - 8892.
Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 2

The role of choregraphic training in the development of artistic skills in 7–8-year-old female gymnasts
Reaboi Natalia
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(94) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training of cognitive skills in rhythmic gymnastics at the initial stage of sports training to 5–6-year-old children
Reaboi Natalia
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(94) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Competențele profesionale ale antrenorului privind formarea abilităților artistice a gimnastelor din perspectivă acmeologică
Reaboi Natalia
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Dapartamentul Sporturi de Lupte și Gimnastică al USEFS. 104-110.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind dezvoltarea capacităților psihomotrice prin metode şi mijloace specifice gimnasticii ritmice în cadrul procesului de instruire și antrenament
Reaboi Natalia
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 272-278.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Value-based education in the context of anti-doping programs
Reaboi Natalia , Federiuc Victoria , Gheorghiu Ivan
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Conceptul de etica managementului in organizațiile sportive
Federiuc Victoria , Ojovanu Vitalie , Gheorghiu Ivan , Reaboi Natalia
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 193-200.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-74. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echivalența dezvoltării valorilor estetice ale disciplinelor sportive de gimnastică sub aspectul orientării procesului de antrenament spre măiestrie tehnico-artistică
Grimalschi Teodor , Reaboi Natalia
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 176-182.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul imaginii școlii sportive
Stoțchi Leonid , Reaboi Natalia , Federiuc Victoria
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. Print-Caro SRL. 88-93.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul antrenorului personal în pregătirea de perspectivă a luptătorilor de stil liber
Gurin Sergiu , Gîlcă Maxim
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 157-162.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul eticii în managementul organizațiilor sportive
Federiuc Victoria , Ojovanu Vitalie , Gheorghiu Ivan , Reaboi Natalia
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Print-Caro. 77-85.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea – concept central al axilogiei în sport
Reaboi Natalia , Stoțchi Leonid
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Catedra de Gimnastică a USEFS. 97-101.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Atitudini și comportamente de dopaj ale sportivilor tineri din Republica Moldova: studiu-pilot
Federiuc Victoria , Reaboi Natalia
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 251-256.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea capacităților psihomotrice ale luptătorilor prin aplicarea mijloacelor din gimnastică
Avornic Dumitru , Cîrlan Tudor , Zgardan Roman
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 24-30.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea activităţii manageriale în instituțiile cu profil sportiv
Reaboi Natalia , Federiuc Victoria , Stoțchi Leonid
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 389-395.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Importanța metodei în circuit pentru dezvoltarea fizică armonioasă a luptătorilor
Cîrlan Tudor , Zgardan Roman , Chim Sergiu
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 28-30.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea motrice a luptătorilor începători prin jocuri creative
Stoțchi Leonid , Chim Sergiu , Cîrlan Tudor
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Editura USEFS. 119-121.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Contribuția postulatelor performanțelor sportive și a fenomenelor energiei biopsihoelectromagnetice la creșterea parametrilor superiori în competiție
Grimalschi Teodor , Reaboi Natalia
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution of sports performances postulates and of bio-psycho-electromagnetic energy phenomena to increasing the superior parameters in competition
Grimalschi Teodor , Reaboi Natalia
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia olimpică - componentă importantă a formării personalitaţii sportivului contemporan
Cojocari Vitalie , Cojocari Olga , Sava Panfil
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 306-308.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19