IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern", 2
Chișinău, Moldova, 2 decembrie 2021
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2
Responsabili de ediție: Aftimiciuc O.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Catedra de Gimnastică a USEFS
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 218
ISBN: 978-9975-68-440-8
CZU: 378.091:796.011.1(082)=135.1=161.1
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (2)Drept (1)Pedagogie (90)Medicină (5)Studiul artelor, culturologie (29)Psihologie (15)Sociologie (7)