IBN
Close
Gheorghiu Ivan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2023 - 1

Technical–tactical training methods applied in the training process of mixed martial arts fighters
Gheorghiu Ivan
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Journal of Physical Education and Sport
Vol. 23, / 2023 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Particularitățile pregătirii polivalente a luptătorilor în artele marțiale mixte (MMA)
Gheorghiu Ivan
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-460-6.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Value-based education in the context of anti-doping programs
Reaboi Natalia1 , Federiuc Victoria2 , Gheorghiu Ivan3
1 Sports School of Olympic Reserves, Chisinau,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspecte ale actelor normative care reglementează domeniul intervenţiei profesionale şi concordanţa acestora
Gheorghiu Ivan1 , Remarenco Sergiu2 , Colţa Sergiu2
1 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de etica managementului in organizațiile sportive
Federiuc Victoria1 , Ojovanu Vitalie1 , Gheorghiu Ivan2 , Reaboi Natalia3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
3 Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-74. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul eticii în managementul organizațiilor sportive
Federiuc Victoria1 , Ojovanu Vitalie1 , Gheorghiu Ivan2 , Reaboi Natalia3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
3 Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sportul pentru toţi – factor de menţinere şi formare profesională a angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne
Gheorghiu Ivan1 , Bucarciuc Nicanor2 , Preţivatîi Ghenadie2
1 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Pregătirea tehnico-tactică a sportivilor în artele marțiale mixte (MMA)
Gheorghiu Ivan1 , Carp Ion2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Metodologia pregatirii fizice a sportivilor ce practică artele marţiale mixte
Gheorghiu Ivan1 , Carp Ion2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9