IBN
Close
Ojovanu Vitalie
Cuvinte-cheie (36): bioethics (4), bioetică (4), vulnerability (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Realizarea principiilor bioetice în condiţiile subculturii de penitenciar
Ojovanu Vitalie, Cojocaru Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-152-11-2.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerability in the elderly
Popescu Ana, Şoric Gabriela, Federiuc Victoria, Ojovanu Vitalie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Actualități și perspective ale implementării potențialului bioeticii în spațiul socio-medical
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea și implementarea strategiilor privind valorificarea potențialului bioeticii în instituțiile medicale din Republica Moldova
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 27 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea și combaterea dopajului în rândul sportivilor juniori. Abordare interdisciplinară
Federiuc Victoria1, Jucov Artiom1, Cebanu Serghei1, Reaboi Natalia2, Ojovanu Vitalie1, Timercan Tatiana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 28 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul vulnerabilității în asistența stomatologică
Ojovan Ala, Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea persoanelor vârstnice, aplicarea VES-13
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Federiuc Victoria, Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerability in the elderly, literature review
Popescu Ana, Şoric Gabriela, Federiuc Victoria, Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Recenzie. Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
Juc Victor1, Ojovanu Vitalie2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Facilitarea tratamentului neurologic la deținuți prin implicarea consilierii spirituale
Cojocaru Viorel, Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Doctorul habilitat Teodor Țîrdea la aniversarea de octogenar
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul dereglărilor endocrine la omul contemporan în optica medical şi bioetică
Grecu Victoria, Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Recenzie: Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (aspecte filosofice). Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2015. 216 p.
Ojovanu Vitalie1, Juc Victor2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile spirituale şi formarea tinerei generaţii. Crâmpeie din creaţia ştiinţifică a profesorului universitar Mihail Terentii
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Configurarea perioadelor esenţiale ale devenirii axiologiei speciale
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea devenirii unei teorii a valorilor medicale
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Actul terapeutic estetic şi potenţialitatea de malpraxis
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale extinderii axiologiei speciale
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Implicaţii axiologice în medicina contemporană
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţii axiologice în medicina contemporană
Ojovanu Vitalie
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22