IBN
Close
Reaboi Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 3

The role of choregraphic training in the development of artistic skills in 7–8-year-old female gymnasts
Reaboi Natalia
Sports School of Olympic Reserves, Chisinau
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(94) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of choregraphic training in the development of artistic skills in 7-8-year-old female gymnasts
Reaboi Natalia , Buftea Victor
State University of Physical Education and Sport
Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati. Fascicle XV, Physical Education and Sport Management
Vol. 1, / 2023 / ISSN 2784-2495 / ISSNe 2784-2495
Disponibil online 20 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training of cognitive skills in rhythmic gymnastics at the initial stage of sports training to 5–6-year-old children
Reaboi Natalia
Sports School of Olympic Reserves, Chisinau
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(94) / 2023 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Competențele profesionale ale antrenorului privind formarea abilităților artistice a gimnastelor din perspectivă acmeologică
Reaboi Natalia
Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-473-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizare și evaluare –un obiectiv al reformei în domeniul culturii fizice și sportului ca factor important pentru specialiștii din domeniu
Reaboi Natalia1 , Mironov Liviu2 , Tiuliu Serghei3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova,
3 Scoala Sportiva pentru Copii si Adolescenti din Vulcanesti
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-473-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind dezvoltarea capacităților psihomotrice prin metode şi mijloace specifice gimnasticii ritmice în cadrul procesului de instruire și antrenament
Reaboi Natalia
Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-460-6.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Value-based education in the context of anti-doping programs
Reaboi Natalia1 , Federiuc Victoria2 , Gheorghiu Ivan3
1 Sports School of Olympic Reserves, Chisinau,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Conceptul de etica managementului in organizațiile sportive
Federiuc Victoria1 , Ojovanu Vitalie1 , Gheorghiu Ivan2 , Reaboi Natalia3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
3 Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-74. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echivalența dezvoltării valorilor estetice ale disciplinelor sportive de gimnastică sub aspectul orientării procesului de antrenament spre măiestrie tehnico-artistică
Grimalschi Teodor1 , Reaboi Natalia2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-99-5.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul imaginii școlii sportive
Stoțchi Leonid , Reaboi Natalia , Federiuc Victoria
Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul eticii în managementul organizațiilor sportive
Federiuc Victoria1 , Ojovanu Vitalie1 , Gheorghiu Ivan2 , Reaboi Natalia3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
3 Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea – concept central al axilogiei în sport
Reaboi Natalia , Stoțchi Leonid
Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-440-8.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Atitudini și comportamente de dopaj ale sportivilor tineri din Republica Moldova: studiu-pilot
Federiuc Victoria1 , Reaboi Natalia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea activităţii manageriale în instituțiile cu profil sportiv
Reaboi Natalia , Federiuc Victoria , Stoțchi Leonid
Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea și combaterea dopajului în rândul sportivilor juniori. Abordare interdisciplinară
Federiuc Victoria1 , Jucov Artiom1 , Cebanu Serghei1 , Reaboi Natalia2 , Ojovanu Vitalie1 , Timercan Tatiana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 28 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Problema dezvoltării capacităților artistice ale copiilor de vârstă mică
Reaboi Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Contribuția postulatelor performanțelor sportive și a fenomenelor energiei biopsihoelectromagnetice la creșterea parametrilor superiori în competiție
Grimalschi Teodor1 , Reaboi Natalia2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution of sports performances postulates and of bio-psycho-electromagnetic energy phenomena to increasing the superior parameters in competition
Grimalschi Teodor1 , Reaboi Natalia2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 Sports School of Olympic Reserves, Chisinau
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea eleganței mișcărilor în compozițiile sportive în gimnastica ritmică
Reaboi Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 3-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-65-0.
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Development methodology of articular mobility for 5-6 years old gymnasts
Reaboi Natalia
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 28(2) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența mijloacelor de dezvoltare a mobilității articulare a gimnastelor de 5-6 ani
Reaboi Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 28(2) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training the Expression of Artistic Movements in Sports Composition in Rhythmic Gymnastics
Reaboi Natalia
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Formarea competențelor cognitive în gimnastica ritmică la etapa incipientă de pregătire sportivă a copiilor de 7-8 ani
Reaboi Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23