Value-based education in the context of anti-doping programs
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
205 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-23 11:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
796.01:615.2 (4)
Recreation. Entertainment. Games. Sport (1554)
Medicaments according to their principal action (351)
SM ISO690:2012
REABOI, Natalia, FEDERIUC, Victoria, GHEORGHIU, Ivan. Value-based education in the context of anti-doping programs. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2022, nr. 3 An.1(29), p. 145. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467

Value-based education in the context of anti-doping programs

Educația bazată pe valori în contextul programelor antidoping

CZU: 796.01:615.2

Pag. 145-145

Reaboi Natalia1, Federiuc Victoria2, Gheorghiu Ivan3
 
1 Sports School of Olympic Reserves, Chisinau,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2022


Rezumat

Background. The global anti-doping movement argues that values-based education is one of the core components of anti-doping programs in sport. These programs should encourage positive attitudes towards anti-doping in sports and negative attitudes towards manipulation, corruption, inappropriate behavior, and exploitation and should be provided to all actors involved in sports, including athletes, coaches, healthcare professionals, etc. Objective of the study. Systematize the practical experience of anti-doping education programs and configure a value-based anti-doping education model for different categories of users. Material and Methods. The research is based on the analysis and synthesis of literature, the dialectical method, the bioethical method. Results. There are three levels of anti-doping competence formed - of professional importance, basic and individual-adaptive based on the criteria (cognitive, value, behavioral) and indicators of training of anti-doping education of the subject and, consequently, the level of anti-doping skills. Seven values are highlighted, which characterize the anti-doping component of teachers and coaches engaged in teaching anti-doping education programs and are the most essential for the development of anti-doping competence (health, responsibility, discipline, honesty, strong will, development, and knowledge). Conclusion. The anti-doping education program aims to form doping intolerance among students to prevent doping in sports; it is characterized by a concentration not only on information, but also on the valuemotivational sphere, the formation of a personal attitude regarding the unacceptability of this phenomenon.

Introducere. Mișcarea mondială antidoping susține că educația bazată pe valori este una dintre componentele de bază ale programelor de combatere ale dopajului în sport. Aceste programe ar trebui să încurajeze atitudini pozitive față de antidoping în sport și atitudini negative față de manipulări, corupție, comportament neadecvat și exploatare și ar trebui să fie furnizate tuturor actorilor implicați în activitatea sportivă, inclusiv sportivii, antrenorii, cadrele medicale, etc. Scopul lucrării. Sistematizarea experienței practice a programelor de educație anti-doping și configurarea unui model de educație antidoping bazat pe valori pentru diferite categorii de utilizatori. Material și Metode. Cercetarea este bazată pe analiza și sinteza literaturii, studiile calitative prin metoda focus-grupului. Rezultate. Se disting trei niveluri competență antidoping formată – de importanță profesională, de bază și individual-adaptivă pe baza criteriilor (cognitiv, valoric, comportamental) și indicatorilor de formare a educației anti-doping a subiectului și, în consecință, nivelul de competențe antidoping. Sunt evidențiate șapte valori, care caracterizează componenta antidoping a cadrelor didactice și antrenorilor angajați în predarea programelor de educație antidoping și sunt cele mai esențiale pentru dezvoltarea competenței antidoping (sănătate, responsabilitate, disciplină, onestitate, voință puternică, dezvoltare și cunoaștere). Concluzii. Programul educațional antidoping are ca scop formarea intoleranței față de dopaj în rândul studenților pentru a preveni dopajul în mediul sportiv; se caracterizează printr-o concentrarea nu doar pe informare, dar și pe sfera valoric-motivațională, formarea unei atitudini personale cu privire la inacceptabilitatea acestui fenomen.

Cuvinte-cheie
anti-doping, educational program, values-based education, sports doping,

antidoping, program educațional, educație bazată pe valori, dopaj sportiv