IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 139
ISBN (pdf): 978-9975-62-585-2
CZU: [33+327]:061.1EU(082)=135.1=111=161.1 D 51
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2023  55CZU
Disponibil în IBN: 3 mai 2024
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (55)