IBN
Close
Popa Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Glose la problema coșeriană a precizării statutului lingvisticii
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un mare adorator, dar şi un mare simpatizat al Universităţii bălţene
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere
Corcinschi Nina1 , Popa Gheorghe2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română și posteritatea lui Eugeniu Coșeriu
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă contribuție tipărită a Alexandriei
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remanențe ale trecutului în studiul și funcționarea limbii române în postcomunism
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Specificul cultural al scuzei româneşti
Popa Gheorghe , Cebotaroş Viorica
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Europenizarea şi eventualele ei implicaţii lingvoculturale
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые семасиологические взгляды акад. С. Бережана
Попа Георге
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Rolul eufemismelor în limbajul actual
Popa Gheorghe , Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
La Francopolyphonie
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 22 November, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

On the necessity of compiling an associative dictionary of the Romanian
Popa Gheorghe
"Alecu Russo" State University of Balti
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Language and Discourse
Ediția a 1-a, Lang.. 2013. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93590-3-7.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind conceptul de dicţionar asociativ al limbii române
Popa Gheorghe , Trinca Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Criteria for distinguishing phraseological units from collocations
Popa Gheorghe
"Alecu Russo" State University of Balti
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile personalităţii acad. Silviu Berejan
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lingvistica arborescentă vs. lingvistica integrală
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Deschiderea solemnă a lucrărilor conferinţei ştiinţifice internaţionale
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Silviu Berejan şi Grigore Vieru: similitudini de viziune asupra limbajului şi a limbii române
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Silviu Berejan şi Grigore Vieru: similitudini de viziune asupra limbajului şi a limbii române
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(15) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Model de rectitudine şi de etică ştiinţifică
Popa Gheorghe
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Limba Română
Nr. 9-10(159-160) / 2008 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27