IBN
Închide
Panco Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
eLibrary

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Концептуальные основы педагогической модели профессиональной этнопедагогической подготовки будущих учителей
Panco Tatiana1 , Силистрару Николае2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нравственные ценности будущих учителей как основа формирования общей и этнической культуры
Panco Tatiana
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Педагогические условия формирования этнопедагогической компетентности будущих учителей в Республике Молдова
Panco Tatiana
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Использование игровых приёмов в изучении литературы младшими школьниками с ООП
Panco Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности реализации внеурочной деятельности в инклюзивном классе
Panco Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование совершенной личности с опорой на национальные традиции в народной педагогике этносов Молдовы
Panco Tatiana1 , Силистрару Николае2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Педагогическая поддержка родителей детей с ООП в условиях инклюзивного образования
Panco Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 17 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование нравственных отношений младших школьников в инклюзивном классе
Panco Tatiana , Русов Вероника
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Etnopedagogia – baza educației societății interculturale
Nasu Ilie , Panco Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение индивидуального подхода к ребенку с ООП в инклюзивном классе
Panco Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Педагогические условия адаптации ребенка с ОВЗ в общеобразовательном классе
Panco Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принятие управленческих решений в условиях участия команды в управлении образовательным учреждением
Panco Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурный потенциал образовательной среды в сельском социуме Республики Молдова
Panco Tatiana1 , Силистрару Николае2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Тираспольский государственный университет
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Актуальные проблемы интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательные дошкольные учреждения
Panco Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-71-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания младших школьников
Panco Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диагностика сформированности толерантности младших школьников
Panco Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16