IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică" Colloquia professorum din 18 octombrie 2013,
Bălți, Moldova, 18 octombrie 2013
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică Colloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 4
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Responsabili de ediție: Priţcan V.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anul publicării: 2014
Numărul de pagini: 268
ISBN: 978-9975-50-136-1
CZU: 378.4(478)(063)(082)=00 T 80
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (61)Tehnică (15)Filologie (181)Economie (73)Drept (88)Pedagogie (214)Psihologie (58)Sociologie (88)Ştiinţe politice (12)Administrare publică (6)Ştiinţe agricole (9)Biologie (8)Geologie şi Mineralogie (2)Istorie (4)Filosofie (7)Geografie (7)Medicină (6)Studiul artelor, culturologie (47)Chimie (2)Altele (2)