IBN
Închide
Ţarălungă Victoria Victor
Cuvinte-cheie (25): international legal assistance in criminal matters (1), Trusteeship Council (1), Economic and Social Council (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Reforma organizației națiunilor unite – un imperativ al secolului XXI
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Unele dificultăţi în materia asistenţei juridico-penale internaţionale: abordare teoretico-normativă
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul Transnistrean: cauze, esență, particularități
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel internațional și național: оntre realizări și deziderate
Ţarălungă Victoria
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea internațională a unor forme tradiționale și noi de asistență juridică internațională în materie penală
Ţarălungă Victoria12, Faigher Anatolie1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Acquis-ul Uniunii Europene în materia migraţiei ilegale şi a traficului ilegal de migranţi: Realizări şi deziderate
Ţarălungă Victoria, Frangulea Sandu
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Fenomenul traficului ilegal de migranţi şi cooperarea internaţională a statelor în lupta contra criminalităţii organizate
Ţarălungă Victoria, Frangulea Sandu
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 October, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Evoluţia istorică a instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor copilului în contextul dreptului internaţional al drepturilor omului
Ţarălungă Victoria
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-46. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Asistenţa Juridică Internaţională în materie penală între statele-membre ale Uniunii Europene
Ţarălungă Victoria, Huţanu Ioan
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuraţia conflictului transnistrean în dreptul internaţional umanitar
Ţarălungă Victoria, Frunze Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul interesului superior al copilului: Concept, Abordare, Particularităţi
Ţarălungă Victoria
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Instrumente şi moduri de cooperare la nivel universal în materia asistenţei juridico-penale internaţionale
Ţarălungă Victoria, Huţanu Ioan
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor copilului în Republica Moldova: Particularităţi şi dificultăţi
Ţarălungă Victoria
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezervele şi apărarea obiectului şi scopului Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului
Ţarălungă Victoria
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14