IBN
Close
Ţarălungă Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2023 - 1

Protecția femeii împotriva violenței sexuale în perioada conflictelor armate: aspecte teoretico-practice
Ţarălungă Victoria1 , Trocin Ana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Inspectoratul de Poliție Dondușeni
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Colaborarea Republicii Moldova cu mecanismele de protecție a drepturilor omului din cadrul Organizației Națiunilor Unite: realizări și deziderate
Ţarălungă Victoria , Popa Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția drepturilor copilului prin prisma Protocolului facultativ la Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare: particularități, avantaje, inconveniențe
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții privind asigurarea respectării principiului nondiscriminării copiilor în legislația și practica Republicii Moldova
Ţarălungă Victoria , Ciribaș Gabriela
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Unele considerații privind practica internațională de creare și dezvoltare a instituției ombudsmanului copilului
Ţarălungă Victoria , Cepoi Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități și dificultăți în materia protecției drepturilor copilului aflat în conflict cu legea în Republica Moldova
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Protecția drepturilor reproductive ale femeii: aspecte teoretico-normative
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de drept internațional privind problema coliziunii cererilor de extrădare: analiză teoretico-normativă
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Analiza criminologică a formelor criminalității după făptuitor în Republica Moldova
Faigher Anatolie , Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea internațională a statelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului: realizări, dificultăți, deziderate
Ţarălungă Victoria , Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma organizației națiunilor unite – un imperativ al secolului XXI
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Unele dificultăţi în materia asistenţei juridico-penale internaţionale: abordare teoretico-normativă
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul Transnistrean: cauze, esență, particularități
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea în cadrul spațiului shengen: realizări, perspective, implicații pentru Republica Moldova
Ţarălungă Victoria , Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea masculină în Republica Moldova: cauze, tendințe, particularități
Faigher Anatolie , Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații cu privire la particularitățile criminalului în Republica Moldova
Faigher Anatolie , Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel internațional și național: оntre realizări și deziderate
Ţarălungă Victoria
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea internațională a unor forme tradiționale și noi de asistență juridică internațională în materie penală
Ţarălungă Victoria12 , Faigher Anatolie1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 February, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Evoluţia istorică, esenţa şi importanţa instituției extrădării
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandatul european de arestare: transformarea procedurilor de extrădare în cadrul Uniunii Europene
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Asistenţa juridico-penală internaţională: noţiune, forme, particularităţi
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Acquis-ul Uniunii Europene în materia migraţiei ilegale şi a traficului ilegal de migranţi: Realizări şi deziderate
Ţarălungă Victoria , Frangulea Sandu
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(28) / 2013 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-1166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Fenomenul traficului ilegal de migranţi şi cooperarea internaţională a statelor în lupta contra criminalităţii organizate
Ţarălungă Victoria , Frangulea Sandu
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 October, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Evoluţia istorică a instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor copilului în contextul dreptului internaţional al drepturilor omului
Ţarălungă Victoria
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-62. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Asistenţa Juridică Internaţională în materie penală între statele-membre ale Uniunii Europene
Ţarălungă Victoria , Huţanu Ioan
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuraţia conflictului transnistrean în dreptul internaţional umanitar
Ţarălungă Victoria , Frunze Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul interesului superior al copilului: Concept, Abordare, Particularităţi
Ţarălungă Victoria
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Instrumente şi moduri de cooperare la nivel universal în materia asistenţei juridico-penale internaţionale
Ţarălungă Victoria , Huţanu Ioan
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia drepturilor copilului în Republica Moldova: Particularităţi şi dificultăţi
Ţarălungă Victoria
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezervele şi apărarea obiectului şi scopului Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului
Ţarălungă Victoria
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Justiţia juvenilă
Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
2005. Bălți, Republica Moldova. ISBN 9975-931-72-3.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31