IBN
Închide

30Publicaţii

573Descărcări

14210Vizualizări

Faigher Anatolie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 0
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 3

  The particularities of forming the offender’s personality
Faigher Anatolie1 , Graur Violeta2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research, MSU
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Классификация и типология жертв преступления
Файгер Анатолие1 , Граур Виолета2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Институт правовых, политических и социологических исследований, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 8. 2024. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Криминологические особенности личности преступника
Файгер Анатолие1 , Черноморец Серджиу2
1 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо",
2 Институт правовых, политических и социологических исследований, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 8. 2024. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

  Adaptation of public services to requirements compliance with criminal law
Cernomoreţ Sergiu1 , Faigher Anatolie2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-18-5.
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecții privind criminalitatea imprudentă
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecții privind infracțiunile оn domeniul securității circulației rutiere
Cernomoreţ Sergiu1 , Faigher Anatolie2
1 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecţii privind particularităţile minorului actor al actului criminal (cazul Republicii Moldova)
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu23 , Nastas Andrei23
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
3 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Dialogi juridici
Iași: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2023. ISBN 978-606-714-816-9.
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

  Asigurarea veridicităţii declaraţiilor prin mijloace de drept penal: premisă esenţială privind calitatea actului de justiţie
Nastas Andrei , Cernomoreţ Sergiu , Faigher Anatolie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Conceptul și sistemul infracțiunilor contra inviolabilității și libertății sexuale
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecții privind infracționalitatea contra vieții și sănătății persoanei în Republica Moldova
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecții privind trăsăturile infractorului recidivist din Republica Moldova
Faigher Anatolie1 , Nastas Andrei2 , Cernomoreţ Sergiu3
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

  Clasificarea şi tipologia personalității infractorului
Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-76. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Starea și tendințele infracționalității violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2 , Nastas Andrei3
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-86. Vizualizări-1021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The state and trends of disciplinary misconduct and violence in the Republic of Moldova: theoretical-practical approaches
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2 , Nastas Andrei3
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Institute of International Relations of Moldova,
3 State University of Physical Education and Sport
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele abordări privind determinantele criminalității recidive în Republica Moldova
Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-59. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecţii privind aspecte cantitativ-calitative ale criminalităţii masculine în Republica Moldova
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2 , Mazureţ Roman3
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
3 Judecătoria sectorului Ciocana, Chişinău
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecții privind conceptul, tipurile și subiecții prevenirii criminalității. Cazul Republicii Moldova
Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele reflecții privind criminalitatea penitenciară în Republica Moldova
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  Analiza criminologică a formelor criminalității după făptuitor în Republica Moldova
Faigher Anatolie , Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Articolul 179 Cod Penal al Republicii Moldova – mijloc de protecție a dreptului la inviolabilitatea domiciliului
Cernomoreţ Sergiu , Faigher Anatolie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-7-3..
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Articolul 179 Cod Penal al Republicii Moldova – mijloc de protecție a dreptului la inviolabilitatea domiciliului
Cernomoreţ Sergiu , Faigher Anatolie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitateși asigurare a parcursului european (Partea a II-a)
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-8-0..
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cooperarea internațională a statelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului: realizări, dificultăți, deziderate
Ţarălungă Victoria , Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Narcomania și prostituția în Republica Moldova - abordări criminologice
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

  Cooperarea în cadrul spațiului shengen: realizări, perspective, implicații pentru Republica Moldova
Ţarălungă Victoria , Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Criminalitatea masculină în Republica Moldova: cauze, tendințe, particularități
Faigher Anatolie , Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspecte cu privire la trăsăturile/semnele infractorului în criminologie și dreptul penal
Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele considerații cu privire la particularitățile criminalului în Republica Moldova
Faigher Anatolie , Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele referiri cu privire la conceptul şi trăsăturile criminalităţii
Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Reglementarea internațională a unor forme tradiționale și noi de asistență juridică internațională în materie penală
Ţarălungă Victoria12 , Faigher Anatolie1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 February, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

  Reglementarea riscului întemeiat în legislaţia penală a altor state
Moraru Victor , Faigher Anatolie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(33) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30