IBN
Închide
Faigher Anatolie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 1

Asigurarea veridicităţii declaraţiilor prin mijloace de drept penal: premisă esenţială privind calitatea actului de justiţie
Nastas Andrei , Cernomoreţ Sergiu , Faigher Anatolie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Conceptul și sistemul infracțiunilor contra inviolabilității și libertății sexuale
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții privind infracționalitatea contra vieții și sănătății persoanei în Republica Moldova
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții privind trăsăturile infractorului recidivist din Republica Moldova
Faigher Anatolie1 , Nastas Andrei2 , Cernomoreţ Sergiu3
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Clasificarea şi tipologia personalității infractorului
Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea și tendințele infracționalității violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2 , Nastas Andrei3
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-78. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The state and trends of disciplinary misconduct and violence in the Republic of Moldova: theoretical-practical approaches
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2 , Nastas Andrei3
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Institute of International Relations of Moldova,
3 State University of Physical Education and Sport
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele abordări privind determinantele criminalității recidive în Republica Moldova
Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii privind aspecte cantitativ-calitative ale criminalităţii masculine în Republica Moldova
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2 , Mazureţ Roman3
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
3 Judecătoria sectorului Ciocana, Chişinău
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții privind conceptul, tipurile și subiecții prevenirii criminalității. Cazul Republicii Moldova
Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții privind criminalitatea penitenciară în Republica Moldova
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Analiza criminologică a formelor criminalității după făptuitor în Republica Moldova
Faigher Anatolie , Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolul 179 Cod Penal al Republicii Moldova – mijloc de protecție a dreptului la inviolabilitatea domiciliului
Cernomoreţ Sergiu , Faigher Anatolie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-7-3..
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Articolul 179 Cod Penal al Republicii Moldova – mijloc de protecție a dreptului la inviolabilitatea domiciliului
Cernomoreţ Sergiu , Faigher Anatolie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitateși asigurare a parcursului european (Partea a II-a)
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-8-0..
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea internațională a statelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului: realizări, dificultăți, deziderate
Ţarălungă Victoria , Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narcomania și prostituția în Republica Moldova - abordări criminologice
Faigher Anatolie1 , Cernomoreţ Sergiu2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cooperarea în cadrul spațiului shengen: realizări, perspective, implicații pentru Republica Moldova
Ţarălungă Victoria , Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalitatea masculină în Republica Moldova: cauze, tendințe, particularități
Faigher Anatolie , Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte cu privire la trăsăturile/semnele infractorului în criminologie și dreptul penal
Faigher Anatolie
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații cu privire la particularitățile criminalului în Republica Moldova
Faigher Anatolie , Ţarălungă Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23