Valoarea probantă a testării de tip poligraf din perpectivă psihologică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
64 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-29 09:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.019.4:177.3 (1)
Psihologie (1889)
Filosofie morală. Etică. Filosofie practică (227)
SM ISO690:2012
TARNOVSCHI, Ana; BOLDURAT, Veronica. Valoarea probantă a testării de tip poligraf din perpectivă psihologică. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 123-126. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888982
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Valoarea probantă a testării de tip poligraf din perpectivă psihologică

Probant value of the polygraphic test from the psychological perspective


DOI: 10.5281/zenodo.4888982
CZU: 159.9.019.4:177.3
Pag. 123-126

Tarnovschi Ana, Boldurat Veronica
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În prezentul demers științific este abordată minciuna din perspectiva fenomenului psihologic foarte complex care include în sine un amalgam de aparențe emoționale, cognitive și afective la persoane. În socializarea sa zilnică, omul se ciocnește de minciună, aceasta fiind fapt real și natural. Atât timp cât omul este cel care transmite sau primește o infor-mație el are potențialul de a duce în eroare sau de a fi dus în eroare. Însă, procesul de detectare a minciunii este unul dificil, așa cum nu există o modalitate ideală de a diferenția o persoană care spune minciuni de cineva care spune adevărul. Învățarea minciunii, la fel ca și spunerea adevărului, reprezintă o parte firească din procesul natural de dezvoltare a omului. Minciuna a devenit una dintre problemele sociale, iar detectarea ei a fost și este subiectul de analiză al oamenilor de știință și al reprezentanților din sistemul judiciar.

This article discusses the lie from the point of view of a very complex psychological phenomenon, which in itself includes an amalgamation of emotional, cognitive and affective appearances in people. In their daily socialisation, the individual deals with the lie, which is a real and natural fact. As long as the human being is the one who transmits or receives information, they have the potential to mislead or to be misled. But the process of detecting a lie is difficult because there is no ideal way to differentiate a person who tells lies from someone who is telling the truth. Just like telling the truth, learning to lie is a natural part of the natural process of human development. The lie has become one of the social problems, and its detection has been analysed by scientists and law enforcement officials.

Cuvinte-cheie
minciună, adevăr, tehnica poligraf, comportament simulat, modificări fiziologice,

lie, truth, polygraph technique, simulated behaviour, physiological changes