IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "communication skills"

Statutul profesorului de limbă engleză

Babâră Nicanor1, Usatîi Larisa2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern use of Communicative teaching approach in Medical English

Cazac Viorica, Şimanschi Marcela, Maxian Liuba, Scutelnic Raisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Достижения и проблемы современной науки
Ediția a VII-a. 2016. Санкт-Петербург, Россия. ISSN 2218-2268.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea și competența de comunicare la elevii cu dizabilități mintale

Armaşu-Canţîr Ludmila, Cîrligeanu Margareta
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign Language in Engineering Education

Navchaa A., Bolormaa A.
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor comunicative la mediciniști
Eşanu Daniela
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul competențelor psihologice ale cadrelor didactice

Ciuntu Rita12, Adăscăliţă Viorica1
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul sarcinilor în predarea /învăţarea limbajelor de specialitate din perspectiva acţională. Sarcini acţionale

Apachiţa Svetlana, Bolgari Natalia, Demcenco Corina
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variatii pedagogice ale microsociologiei comunicarii

Căruntu Nina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Case study as an interactive method of teaching business english

Hîrbu Stella
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenței de comunicare în limba străină a studenților din domeniul culturii fizice

Nastas Natalia
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communicability as a personal strategy of stress control in university graduates

Beanova Irina
Комратский государственный университет
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 3 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premise ale formării competenţelor literar-artistice ale elevilor din clasele primare

Paga Doina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teacher-student interaction in the language classroom

Ţaulean Micaela
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teacher ‘s Perceptions of Assertiveness Importance in Preschool Years

Voicu Camelia Delia, Anghel Gabriela Alina
Valahia University of Targoviste
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепция обучения иностранной терминологии с учетом профессиональной ориентации высшего учебного заведения
Bejenaru Lilia
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competentei de comunicare prin intermediul dialogului în procesul de predare-învălare a limbii romăne pentru alolingvi

Cojocaru Lidia
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul comunicării didactice asupra dezvoltării competenţei de comunicare la elevi

Manuil Svetlana
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gândirea creativă și abilitățile de comunicare la locul de muncă

Rusu Marinela
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profession of Accounting within the Formal Education

Grigoroi Lilia, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţa interculturală la orele de „cultura şi civilizaţia spaniei”: metode şi strategii didactice

Surugiu Dorina
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49