IBN
Закрыть
Maxian Liuba
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2017 - 1

Rolul sintagmelor terminologice în formarea limbajului profesional
Şimanschi Marcela , Cazac Viorica , Maxian Liuba
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Modern use of Communicative teaching approach in Medical English
Cazac Viorica , Şimanschi Marcela , Maxian Liuba , Scutelnic Raisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Достижения и проблемы современной науки
Ediția a VII-a. 2016. Санкт-Петербург, Россия. ISSN 2218-2268.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The terminological and phraseological aspects of a specialized medical translation
Cazac Viorica , Maxian Liuba , Şimanschi Marcela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-61. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3