IBN
Закрыть
Şimanschi Marcela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2018 - 2

Clisee versus stereotipuri, logicile si mecanismele de modelare a limbajului medical - comunicativ centrat pe aspecte mitologice
Şimanschi Marcela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note definitorii ale conceptului medical-idiomatic centrate pe dimensiuni structuralştiinţifice
Şimanschi Marcela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Rolul sintagmelor terminologice în formarea limbajului profesional
Şimanschi Marcela , Cazac Viorica , Maxian Liuba
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Modern use of Communicative teaching approach in Medical English
Cazac Viorica , Şimanschi Marcela , Maxian Liuba , Scutelnic Raisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Достижения и проблемы современной науки
Ediția a VII-a. 2016. Санкт-Петербург, Россия. ISSN 2218-2268.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile competențelor de comunicare din perspectiva conținuturilor de bază
Şimanschi Marcela , Cazac Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

The terminological and phraseological aspects of a specialized medical translation
Cazac Viorica , Maxian Liuba , Şimanschi Marcela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-61. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Lecţia – formă de lucru şi tipurile ei în procesul de predare a unei limbi moderne
Volosciuc Veronica , Costiuc Natalia , Eşanu-Dumnazev Daniela , Panciuc Liliana , Scutelnic Raisa , Şimanschi Marcela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul eficient al comunicării în cadrul orelor de limbă engleză
Panciuc Liliana , Şimanschi Marcela , Eşanu-Dumnazev Daniela , Scutelnic Raisa , Volosciuc Veronica , Balmuş Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretele mesajelor nonverbale, de la realitate la artă - limbajul corpului
Şimanschi Marcela , Tumuruc Olga , Balmuş Tatiana , Doronin Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica învăţării eficiente
Doronin Natalia , Şimanschi Marcela , Tumuruc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de realizare a testelor în limba engleză. Modalitati de predare
Şimanschi Marcela , Panciuc Liliana , Trincanu Elena , Volosciuc Veronica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11