IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(76) pentru cuvîntul-cheie "imagine"

Bune practici de creare și promovare a imaginii autorităților administrației publice locale în comuna Șolcani, raionul Soroca

Tincu Violeta1, Iftodii Lucia2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea turismului în Algeria

Bradou Michel
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența textului din picturile murale asupra calității receptării lor

Jabinschi Ion
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitul văzut din perspectiva psihocriticii

Vintu Anatol
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceramica artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010

Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapiseria artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010

Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polivalenţa artei lui Vladimir Melnic

Cravcenco Vladimir
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opțiuni novatoare în artele decorative din Republica Moldova. Anii 1991–2000

Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev

Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze ale imaginii in artele decorative și aplicate din RSS Moldovenească. Anii 1970–1980
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema textului si a imaginii în pictura murală ortodoxă: o abordare structural-semiotică (partea a 3-a )
Ciobanu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva consideraţii preliminare (cu caracter bibliografic) referitoare la abordarea noţiunii de „simbol” în teoria artei moderne şi contemporane: cazul graficii de carte
Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema textului și a imaginii în pictura medievală ortodoxă: o abordare structural-semiotică
Ciobanu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uniforma echipelor de baschet-element al imaginii Universității Tehnice a Moldovei

Postovan Mihaela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soft power ca instrument de formare a imaginii de țară

Gribincea Alexandru
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea strategiilor de management a evenimentelor în promovarea brandului produsului

Țăruș Radu
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-85. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de „suferință ” în structurile asociative

Danila Violina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea reţelelor sociale în activitatea bibliotecii municipale „B.P. Hasdeu”
Gonţa Maria
BiblioScientia
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 18 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aportul semiotic al semnului plastic în imaginea artistică picturală

Cojocaru Stela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginea apei și a izvorului în volumul „Acum și în veac” de Grigore Vieru

Grosu Liliana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 76