IBN
Закрыть
Cravcenco Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2020 - 2

The art of postage stamp and the Moldavian presence in the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity
Cravcenco Vladimir
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visualizing the Moldavian entries of the UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity
Cravcenco Vladimir
Institute of Cultural Heritage
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Polivalenţa artei lui Vladimir Melnic
Cravcenco Vladimir
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Activitatea UNESCO în domeniul culturii, viaţa cotidiană şi cea artistică profesională în a doua jumătate a secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea în spaţiul dintre Prut şi Nistru
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-1238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta cărţii in Moldova din ultimul deceniu al secolului al XX-lea
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10, R. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească şi Republica Moldova în anii 1988−2000
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simion Zamşa, un maestru al jocului artistic
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Artists from both banks of the Prut river participating in the exhibitions of the Biennale of Illustrations Bratislava (1967–2015)
Cravcenco Vladimir
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lică Sainciuc – patruzeci de ani în grafica de carte pentru copii
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera lui Spiridon Vangheli în grafica de carte
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сărțile romanești din colecția Bibliotecii Internaţionale a Tineretului din Munchen
Cravcenco Vladimir
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9, R. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Edițiile ilustrate ale operei literare a lui Grigore Vieru
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ediţiile ilustrate ale operei lui Grigore Vieru
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6, R. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Grafica de carte în creația lui Boris Nesvedov
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Opera lui I. Creangă ilustrată de artişti plastici din Moldova
Cravcenco Vladimir
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15