Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
764 16
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-20 13:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
769.2.071.1(478) (13)
Графические искусства. Графика. Гравюра (125)
SM ISO690:2012
ROCACIUC, Victoria. Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev. In: Arta , 2019, nr. 1(AV), pp. 95-99. ISSN 2345-1181.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev

Book graphics in the creation of the fine artist Violeta Zabulica-Diordiev

CZU: 769.2.071.1(478)

Pag. 95-99

Rocaciuc Victoria
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2019


Rezumat

Violeta Zabulica-Diordiev s-a afirmat în ambianța artistică autohtonă prin varietatea tehnicilor și domeniilor artistice pe care le abordează. Artista practică grafica de carte și de șevalet, pictura în ulei și tehnicile mixte, inclusiv textile, pregătind viitorii graficieni la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Violeta Zabulica-Diordiev este cunoscută și datorită faptului că este apreciată ca unul dintre cei mai buni ilustratori din lume a cărții „Winnie the Pooh” de Alan A. Milne (2006) și a cărții „Lola cea frumoasă” de Claudia Partole (2017), fiind de două ori distinsă cu Diploma de Onoare Andersen, cea mai importantă distincţie internaţională pentru literatura pentru copii. Artista a ilustrat literatura de gen și tematică diferită: folclorul literar moldovenesc, cărțile pentru copii semnate de scriitori autohtoni și străini, didactice și cu subiect religios. Ilustrațiilor Violetei Zabulica-Diordiev le sunt proprii combinarea diverselor tehnici și sinteza compozițională bazată pe retro și alte stiluri istorice, ingenioase reinterpretări ale imaginilor cunoscute din istoria artelor. Imaginile din tablouri și ilustrațiile artistei sunt organice, plastice și ușor perceptibile.

Violeta Zabulica-Diordiev asserted herself in the local artistic ambiance through the variety of techniques and artistic fields that she approaches. The fine artist works in the field of book and easel graphics, oil painting and mixed techniques, including textiles. She teaches at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. Violeta ZabulicaDiordiev is also known for being one of the best world’s illustrators of the book “Winnie the Pooh” by Alan A. Milne (2006) and the book “The Lovely Lola” by Claudia Partole (2017) being twice honoured with the Andersen Honours Diploma, the most important international distinction for children’s literature. The artist illustrated books of different genres and themes: Moldovan literary folklore, children’s books by native and foreign writers, didactic and religious books. Violeta Zabulica-Diordiev’ illustrations are characterized by the combination of various techniques and compositional synthesis based on retro and other historical styles, ingenious reinterpretations of the known images in the history of fine arts. The images of the artist’s paintings and illustrations are organic, plastic and easily perceptible.

Cuvinte-cheie
grafică, carte, tehnică, stil, ilustraţie, compoziţie, imagine, naraţiune, simbol, logică, absurd,

graphics, book, technique, style, illustration, composition, image, narration, symbol, logic, absurd