IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(110) pentru cuvîntul-cheie "imagine"
«Пропаща сила» Панаса Мирного і «Підпільна людина» Ф. Достоєвського: порівняльний аналіз образів
Lodin Pavel
Бєльцький державний університет імені Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-304-4..
Disponibil online 18 August, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bune practici de creare și promovare a imaginii autorităților administrației publice locale în comuna Șolcani, raionul Soroca
Tincu Violeta1, Iftodii Lucia2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice în studierea percepției: noțiuni și clasificări
Jabinschi Ion
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea turismului în Algeria
Bradou Michel
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența textului din picturile murale asupra calității receptării lor
Jabinschi Ion
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitul văzut din perspectiva psihocriticii
Vintu Anatol
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Манипулятивная природа визуальных медия: от рукотворных образов до генеративных дипфейков
Krivulea Natalia
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica satirică din RSS Moldovenească. Anii 1945-1950
Adascalița-Crigan Lucia
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceramica artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiseria artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polivalenţa artei lui Vladimir Melnic
Cravcenco Vladimir
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opțiuni novatoare în artele decorative din Republica Moldova. Anii 1991–2000
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte în creația artistei plastice Violeta Zabulica-Diordiev
Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze ale imaginii in artele decorative și aplicate din RSS Moldovenească. Anii 1970–1980
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema textului si a imaginii în pictura murală ortodoxă: o abordare structural-semiotică (partea a 3-a )
Ciobanu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva consideraţii preliminare (cu caracter bibliografic) referitoare la abordarea noţiunii de „simbol” în teoria artei moderne şi contemporane: cazul graficii de carte
Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema textului și a imaginii în pictura medievală ortodoxă: o abordare structural-semiotică
Ciobanu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea imagologică a descântătoarelor: chipuri, vestimentație, ținute, mod de habitat (aspecte etnoculturale și antropologice)
Arapu Valentin
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniforma echipelor de baschet-element al imaginii Universității Tehnice a Moldovei
Postovan Mihaela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soft power ca instrument de formare a imaginii de țară
Gribincea Alexandru
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 110