IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(129) pentru cuvîntul-cheie "activity"
Activitatea studentului pentru tratarea competentă a situaţiilor
Bleandură Nicoleta
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia
Vasilache Ala
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea timpului liber în desfăşurarea activităților extracurriculare in instituția de educație timpurie
Marandici Nadejda12
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de identificare a problemei în cadrul activităţilor orientate spre proiecte educaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cebanu (Slutu) Lilia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of motor and communication skills on tranfer activity techniques of students with autism and autistic spectrum disorder
Anţibor Ludmila1, Gurcova Maria12
1 Moldova State University,
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi procedee de evaluare la limba şi literatura română
Bărbulescu Petria-Steluța
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Library services in crisis situations: what the? How? Where to?
Croitoru Tamara
Ion Creangă National Children’s Library
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realități
Ediția 13. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea metodico-științifică în unitatea școlară
Istrate-Stefanescu Adriana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepţiuni generice privind noţiunea de corupţie
Soroceanu Igor
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme manageriale întâlnite de profesori în activitatea didactică
Savin Irina Isabella
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitățile educaționale în învățământul preșcolar
Țifrac Maria
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenul mandatului avocatului/avocaților poporului – subiect de dispute
Mazniuc Diana
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea juridică şi căile de utilizare a rezultatelor activităţii speciale de investigaţii
Pareniuc Alexandru, Punga Alexei, Pareniuc Angela
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-1331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea și implementarea metodelor active de predare pentru a dezvolta competențele și abilitățile profesionale ale studenților
Vîșcu Irina
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea independentă la disciplina matematică în clasele primare simultane
Clichici Veronica
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea formării iniţiale a studenţilor prin prisma activităţii de voluntariat
Zaharco Iulia
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-123. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea Uniunii Arhitecţilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
Ostapov Alina
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea internațională a Uniunii Europene în domeniul protecției drepturilor omului
Botezatu Nicoleta
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-581-4.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование профессиональной культуры будущего инженера с позиции развития профессиональной компетентности
Buldyk Gheorghii
Белорусская государственная академия связи
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегия деятельности современного руководи-теля на основе авторитета и индивидуального имиджа
Stratan Stela
Международный Независимый Университет Молдовы
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 129