IBN
Закрыть
Vîșcu Irina
Cuvinte-cheie (28): active learning (2), învăţare activă (2), metode interactive (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspecte ale învățării active
Vîșcu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metodelor activ-participative și dezvoltarea competenței de comunicare la studenți
Vîșcu Irina, Popovici Ilona
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Continuitatea învățării active: alegerea activităților de îmbunătățire a procesului de învățare a studenților în sala de curs
Vîșcu Irina12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esenția, principiile și caracteristicile învățării active utilizate pentru predarea cursurilor la studenți
Vîșcu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind predarea cursului Inteligența Artificială la studenți prin intermediul TIC
Vîșcu Irina12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Aplicarea metodelor active în procesul educațional în cadrul universității
Vîșcu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea utilizării TIC în organizarea instruirii activ-participative
Vîșcu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea soluțiilor Cloud pentru promovarea metodelor activ-participative și dezvoltarea competenței de comunicare
Braicov Andrei1, Popovici Ilona2, Vîșcu Irina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în învățarea active
Vîșcu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor interactive în procesul de predare a studenților din instituțiile de învățământ superior
Vîșcu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10