Esenția, principiile și caracteristicile învățării active utilizate pentru predarea cursurilor la studenți
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
279 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-26 09:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147 (431)
Высшее образование. Университеты. Академическое обучение (1532)
SM ISO690:2012
VÎȘCU, Irina. Esenția, principiile și caracteristicile învățării active utilizate pentru predarea cursurilor la studenți. In: Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern . Vol. II, 18-19 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 212-222. ISBN 978-9975-76-290-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II, 2019
Simpozionul "Tradiţie şi inovaţie în educaţie"
Chişinău, Moldova, 18-19 octombrie 2019

Esenția, principiile și caracteristicile învățării active utilizate pentru predarea cursurilor la studenți

The essence, principles and characteristics of active learning used for teaching courses to student


CZU: 378.147
Pag. 212-222

Vîșcu Irina
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2020


Rezumat

Un aspect essențial și principal al modernizării educației pedagogice în stadiul actual este "concentrarea asupra adaptării metodelor, mijloacelor și tehnologiilor tradiționale de organizare a personalității și dezvoltării profesionale a unui viitor profesor, precum și asupra creării unui program inovator și a unui suport metodologic pentru procesul educațional". Căile tradiționale de învățare devin treptat un lucru al trecutului. În primul rând, se regăsesc metodele active de învățare, care oferă participanților la procesul de învățare posibilitatea de a participa activ la acest proces.

An essential and main aspect of the modernization of the pedagogical education in the current stage is "focusing on adapting the traditional methods, means and technologies for organizing the personality and professional development of a future teacher, as well as on creating an innovative program and methodological support for the educational process. ". Traditional learning pathways are gradually becoming a thing of the past. First of all, the active learning methods are found, which gives the participants in the learning process the opportunity to participate actively in this process.

Cuvinte-cheie
învăţare activă, principii, metode, curs, motivaţie,

active learning, principles, Methods, course, motivation