IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective" conferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători ,
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2019
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective conferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia "ADRILANG" SRL
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 141
ISBN: 978-9975-3423-0-8
CZU: 34:378(082)=135.1=161.1 A 86
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2020  29CZU
Disponibil în IBN: 10 august 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (1)Drept (29)Psihologie (1)Ştiinţe politice (1)Administrare publică (1)