IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "decor"
Semantica limbajului plastic în decorul și ornamentica arhitecturii tradiționale
Malcoci Vitalie
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukrainian Folk Earthenware in Family Rituals
Ivașkiv Galina
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traseul stilistic al arhitecturii orașului Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea
Ursachi Rodica
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceramica artistică din Republica Moldova. Anii 2001-2010
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea scenografică în viziunea pictorului Anton Mater
Tipa Violeta
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальные особенности традиционной жилой архитектуры центрального Буджака
Romanova Oksana
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. Balan - abordări și tendințe noi de organizare a spațiului scenic în anii ’90 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări relevante în arta teatral-decorativă moldovenească din a doua jumătate a anilor ’70 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze ale imaginii vizuale în scenografia moldovenească din prima jumătate a anilor ’70 ai sec. XX
Malcoci Vitalie
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiuni artistice, tehnologice și semantice în creația ceramistei Nelly Sajin
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monumentele de arhitectură din Chișinău – între autenticitate şi improvizare postbelică
Nesterova Tamara
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scenografia din RSSM in primele decenii postbelice
Malcoci Vitalie
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode si mijloace de organizare a spațiului scenic în creația lui Boris Socolov
Malcoci Vitalie
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura cramelor din secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea păstrate pe teritoriul actual al Republicii Moldova
Trifan Aurelia
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ţesături artistice în spaţiul românesc în secolele XV–XVIII
Haşegan Miruna
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graffitti. Entuziasmul ilegalităţii, protecţia anonimatului şi provocarea celebrităţii
Titu Alexandra
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laicizarea și diversificarea tiparului în Moldova secolului XVIII
Nastas Viorica
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originile scenografiei românești basarabene
Malcoci Vitalie
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul plastic al scenografiei moldovenești din anii ’80 sec. XX
Malcoci Vitalie
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horboţica, element ornamental al pieselor textile
Ciocanu Maria
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 17(30) / 2012 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41