IBN
Закрыть
Sîrf Vitalii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Молодежные игры и развлечения болгарских гагаузов в публикациях конца XIX – середины ХХ вв.
Сырф Виталий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Traditional entertainments among the Gagauz people of Bulgaria in the light of publications of the late 19th century to mid-20th century
Sîrf Vitalii
Institute of Cultural Heritage
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditional games of the Gagauz people as reflected in periodicals
Sîrf Vitalii
Institute of Cultural Heritage
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема видового обособления притчи в составе народной прозы гагаузов
Сырф Виталий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Украинская тема в научных трудах В. А. Мошкова по этнографии и фольклору
Сырф Виталий
Институт культурного наследия
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-62-448-0.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Элементы игровой культуры гагаузов в мемуарной и художественной литературе
Сырф Виталий
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Игровые традиции гагаузов в научном наследии В. А. Мошкова
Сырф Виталий
Институт культурного наследия
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
История гагаузской художественной литературы: краткий обзор
Сырф Виталий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Людмила Александровна Покровская (К 95-летию со дня рождения)
Сырф Виталий
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

En büük gagauzça-rusça laflik için kisadan bir söz
Sırf Vitaliy
Necunoscută, Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea viziunii tradiţionale religioase mitologice a găgăuzilor în cântecele populare
Sîrf Vitalii
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы перевода гагаузских народных сказок на русский язык
Сырф Виталий
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Gagauzlarin halk prozasina cümnedän bakiş
Sırf Vitaliy
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personaje demonice în basme magice găgăuze
Sîrf Vitalii
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectatrea realităţilor perioadei interbelice in literatura artistică găgăuză
Sîrf Vitalii , Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гаврил Гайдаржи (1937–1998)
Сырф Виталий
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ион Дрон (1948–2003)
Сырф Виталий
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Междисциплинарный подход к изучению традиционной мифологии гагаузов
Сырф Виталий
Институт культурного наследия АНМ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 10 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Образ карлика в традиционной мифологии гагаузов (на материале сказочного фольклора)
Сырф Виталий
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Петр Афанасьевич Чеботарь  (к шестидесятилетию со дня рождения)
Сырф Виталий
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46