IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afiliat la Institutul Patrimoniului Cultural

2022 - 2

Считалка в системе устного народного творчества гагаузов

Sîrf Vitalii
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 102-102.
Disponibil online 20 July, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отражение игровых традиций гагаузов в учебно-методической литературе

Sîrf Vitalii
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. Notograf Prim. 78-78.
Disponibil online 18 July, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Traditional games of the Gagauz people as reflected in periodicals

Sîrf Vitalii
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Institutul Patrimoniului Cultural. 38-38.
Disponibil online 24 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Элементы игровой культуры гагаузов в мемуарной и художественной литературе

Sîrf Vitalii
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 128-128.
Disponibil online 28 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traditional entertainments among the Gagauz people of Bulgaria in the light of publications of the late 19th century to mid-20th century

Sîrf Vitalii
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Fox Trading SRL. 42-42.
Disponibil online 28 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Украинская тема в научных трудах В. А. Мошкова по этнографии и фольклору

Sîrf Vitalii
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. Fox Trading SRL (Editura UNU). 102-102.
Disponibil online 28 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Игровые традиции гагаузов в научном наследии В. А. Мошкова

Sîrf Vitalii
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Garomont Studio". 94-95.
Disponibil online 11 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Людмила Александровна Покровская (К 95-летию со дня рождения)

Sîrf Vitalii
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Проблемы перевода гагаузских народных сказок на русский язык

Sîrf Vitalii
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 372-376.
Disponibil online 1 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflectarea viziunii tradiţionale religioase mitologice a găgăuzilor în cântecele populare

Sîrf Vitalii
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 95-95.
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Гаврил Гайдаржи (1937–1998)

Sîrf Vitalii
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 6 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personaje demonice în basme magice găgăuze

Sîrf Vitalii
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Загадка в системе устного народнопоэтического творчества гагаузов

Sîrf Vitalii
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. 82-82.
Disponibil online 12 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13