Evoluția sentimentelor moral-estetice a copiilor de 6-7 ani prin redarea peisajului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
612 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-28 15:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3:371.3 (6)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1864)
SM ISO690:2012
POSTOLACHI, Eugenia, SILISTRARU, Nicolae. Evoluția sentimentelor moral-estetice a copiilor de 6-7 ani prin redarea peisajului. In: Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă: Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională, 31 ianuarie - 1 februarie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 134-138. ISBN 978-9975-76-299-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă 2020
Conferința "Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă"
Chişinău, Moldova, 31 ianuarie - 1 februarie 2020

Evoluția sentimentelor moral-estetice a copiilor de 6-7 ani prin redarea peisajului

CZU: 373.3:371.3

Pag. 134-138

Postolachi Eugenia, Silistraru Nicolae
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 3 martie 2020


Rezumat

 În activitatea noastra nu trebuie sa uităm ca: „Niciodată nu este prea devreme pentru a dărui acest sentiment moral-estetic prin redarea peisajului; activitatea creatoare nu ar trebui să fie îngradită de nici un fel de restricţii, limitări, critici”, remarcă V. Lowenfeld.

In our work we must not forget that: „ It is never too early to give this moral-aesthetic sense by playing landscape; creative work should not be hindered by any restrictions, limitations, criticism, " notes V. Lowenfeld.

Cuvinte-cheie
preşcolar, educaţie estetică, educaţie morală, educație plastică, peisaj, sentimente, evoluţie,

preschool, aesthetic education, moral education, art education, landscape, feelings, evolution