IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(154) pentru cuvîntul-cheie "evoluţie"
Unele probleme și soluții de dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova
Saghin Lilia
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-1360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conceptului libertății
Veleșco Margarita1, Pântea Serghei2
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția televiziunii digitale din Republica Moldova în perioada pandemică
Pîntea Dionisie
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopatologice de debut și evoluție în demențe
Jelaga Dorin
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chişinău. .
Disponibil online 17 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția curriculumului la chimie pentru învățământul general din perspectiva formării culturii cercetării elevilor
Coropceanu Eduard, Godoroja Rita
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar
Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de utilizare a cunoștințelor: tratare sistemică
Babii Leonid
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale gestiunii directe a serviciilor publice de către autoritățile administrației publice
Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-1571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinuturile educaţiei
Manole Ionuț Constantin
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de evidență și evaluare a impactului fondurilor europene asupra dezvoltării socio-economice a zonelor rurale: Metoda Matricei Contabile Sociale. Studiu ce caz: Județul Neamț
Mazăre Silvia, Copăceanu Cristina
Analele Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea
Nr. / 2023 / ISSN 2067-5631 /ISSNe 2067-7758
Disponibil online 18 November, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de Bildungsroman la Mircea Eliade (Romanul adolescentului miop)
Caraman Vlad
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-87. Vizualizări-1645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforme și inovații în procesul de formare a Teatrului Național din Chișinău ghidate de interferența maeștrilor scenei românești
Carauş Tatiana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contul curent al României: caracteristici și evoluție după intrarea în Uniunea Europeană
Milea Camelia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia politicii interne sub aspect democratic în R.M. din anul 2000 încoace
Lupascu Eugeniu
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre conceptul de infracțiune
Ifrim Ion
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta pianistică basarabeană la confl uența secolelor XIX-XX
Grecu Vasile
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul folcloric – fenomen etnosocial de afirmare a culturii tradiţionale de tip rural
Niţă-Cocieru Mariana
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile Uniunii Europene cu Federația Rusă: evoluție și cooperare sau stagnare?
Ustian Adrian
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-581-4.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezonanţe ale dialogului cultural european şi probleme de clasificare a muzicii tradiţionale de dans din Moldova / Basarabia şi Bucovina
Chiseliţă Vasile
Arta
Nr. 2(AAV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peritonita bacteriană spontană: implicații și management
Lotocovschi Dan, Cazacov Vladimir, Iliadi Alexandru, Ivancov Grigore, Ouş-Cebotar Mariana, Iavorschii Veceslav
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 20 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 154