Influenţa extractelor bioactive din spirulină asupra conservării microorganismelor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
73 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-19 14:48
SM ISO690:2012
BATÎR, Ludmila; SLĂNINĂ, Valerina. Influenţa extractelor bioactive din spirulină asupra conservării microorganismelor. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 25. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate-realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Influenţa extractelor bioactive din spirulină asupra conservării microorganismelor


Pag. 25-25

Batîr Ludmila, Slănină Valerina
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020