Efectul nanoparticulelor ZnO asupra conținutului de pigmenți carotenoizi la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
297 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-09 09:06
SM ISO690:2012
BEŞLIU, Alina; USATÎI, Agafia; EFREMOVA, Nadejda. Efectul nanoparticulelor ZnO asupra conținutului de pigmenți carotenoizi la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 26. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Efectul nanoparticulelor ZnO asupra conținutului de pigmenți carotenoizi la tulpina de levuri Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30


Pag. 26-26

Beşliu Alina, Usatîi Agafia, Efremova Nadejda
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020