Salvgardarea patrimoniului cultural naţional in practica est-europeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
277 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-29 12:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.853+343.791+347.211 (1)
Activități specifice administrației publice (696)
Drept penal. Infracțiuni penale (3227)
Proprietate imobilă. Drepturi reale. Lucruri. Bunuri mobile (171)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Vasile. Salvgardarea patrimoniului cultural naţional in practica est-europeană. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), pp. 172-177. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Salvgardarea patrimoniului cultural naţional in practica est-europeană

Safeguarding the national cultural heritage in east-european practice


CZU: 351.853+343.791+347.211
Pag. 172-177

Comendant Vasile
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2020


Rezumat

Demersul ştiinţific prezent s-a axat pe studierea cadrului normativ de specialitate care prevede modalităţile de salvgardare a patrimoniului cultural şi de sancţionare a persoanelor care nu le respectă. În lucrare s-a efectuat o cercetare a sistemelor administrative ale unor state europene şi o analiză comparativă a modalităţilor de aplicare a sancţiunilor de către autorităţile publice a acestor state pentru persoanele care deteriorează sau distrug intenţionat, sau din imprudenţă obiectele de patrimoniu cultural naţional. Investigaţia ne-a permis să consemnăm că daunele aduse statului în urma distrugerii obiectelor de patrimoniu cultural, de regulă, sunt mult mai considerabile decât mărimea unor sancţiuni prevăzute în legislaţiile ţărilor studiate.

The present scientific approach has focused on studying the specialized normative framework that provides for the ways of safeguarding the cultural heritage and sanctioning the people who do not respect them. The author of the paper carried out a research of the administrative systems of some European states and a comparative analysis of the modalities of the application of sanctions by the public authorities of these European states for the persons who intentionally or by imprudece damage or destroy objects of national cultural heritage. The investigation allowed us to note that the damage done to the state as a result of the destruction of the cultural heritage objects, as a rule, is much more considerable than the size of some sanctions provided in the laws of the studied countries.

Cuvinte-cheie
patrimoniu cultural, salvgardare, state europene, legislaţie naţională, autorităţi publice, sancţiuni,

cultural heritage, safeguarding, European states, national legislation, public authorities, sanctions