IBN
Închide
Comendant Vasile
Cuvinte-cheie (69): cultural heritage (7), public authorities (6), patrimoniu cultural (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale
Comendant Vasile1, Comendant Tatiana2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification and dissemination of good practices in the safeguarding and valorization of the national cultural heritage by local public authorities
Comendant Tatiana1, Comendant Vasile2
1 Academy of Music, Theater and Fine Arts,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Salvgardarea patrimoniului cultural din perspectiva dreptului internaţional
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului turistic prin aplicarea politicilor de patrimoniu cultural național
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Dimensiuni metodologice ale cercetării politicilor de protejare şi revitalizare a patrimoniului cultural naţional
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvgardarea patrimoniului cultural naţional in practica est-europeană
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea turismului de către autorităţile publice pentru promovarea patrimoniului cultural naţional
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Efectele descentralizării administrative asupra politicilor de patrimoniu cultural
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea politicilor publice în domeniul patrimoniului cultural naţional
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile patrimoniului cultural în contextul reformei administraţiei publice
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Practici de parteneriat public-privat in domeniul revitalizării şi salvgardării patrimoniului cultural national
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere bibliografice privind contribuţia autorităţilor publice în conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural naţional
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Competenţele autorităţilor publice privind protejarea patrimoniului cultural national
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 1 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia autorităţilor administraţiei publice la dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional
Dulschi Ion, Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea serviciilor publice – condiție de valorificare a patrimoniului cultural national
Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a II-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15