IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(133) pentru cuvîntul-cheie "cultural heritage"
Alexei Șciusev – un arhitect talentat, dar controversat
Petrencu Anatol
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On technology of free access to the characteristic cultural heritage in the form of old printed texts
Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Malahov Ludmila, Bumbu Tudor, Burţeva Liudmila, Demidova Valentina
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apărarea valorilor istorico-culturale
Pareniuc Alexandru, Ghimpu Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за вандализм в зарубежном и уголовном законодательстве Республики Молдова
Pilat Sofia
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уголовная ответственность за вандализм. Сравнительный анализ
Pilat Sofia
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cimitirele şi monumentele militare ca parte componentă a patrimoniului cultural national
Cataraga Sergiu
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Збереження культурої спадщини в Україні: використання цифрових технологій
Sirota Lilia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprijinirea patrimoniului cultural al Republicii Moldova de atacurile armate cu participarea mercenarilor în timpul confruntărilor politico-militare
Soroceanu Igor
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary Annex in the Context of Design and Conservation Principles
Sivil Leyla Elif1, Dabanli Omer2
Arta
Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурное наследие Молдовы: стилистические особенности молдавских монастырей
Ilviţkaia Svetlana
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурное наследие Кишинева 1930-1950 гг.
Ilviţkaia Svetlana, Poian Anna
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мировой опыт архитектурного проектирования музейных комплексов в исторической среде
Ilviţkaia Svetlana, Poian Anna
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii critice prin folosirea analizei contrastive în predarea limbii române ca limbă străină
Blazsani-Batto Iosefina1, Henț Adrian Nicolae2
2 Universitatea Charles, Praga
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul legal din România interbelică cu privire la valorificarea patrimoniului cultural din Basarabia
Şevciuc Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea culturală a identităţii europene
Roşca Simion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основы формирования этнохудожественной культуры студентов в области визуальных искусств
Babin (Gherman) Iuliana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Актуальні проблеми сучасного дизайну
Vol.2. 2020. Kiev. ISBN 978-617-7506-57-6.
Disponibil online 4 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități tehnice de realizare a covoarelor moldovenești
Adascalița (Crigan) Lucia, Cazac-Scobioala Viorica
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele autorităţilor publice privind protejarea patrimoniului cultural national
Comendant Vasile
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 1 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Recognition of Manuscripts in the Romanian Cyrillic Script
Malahov Ludmila, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Bumbu Tudor
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐6‐2.
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de cultură și patrimoniu cultural în programele școlare gimnaziale la istorie din Republica Moldova și România
Suvac Sergiu
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 133