Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot în scopuri antitero
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
650 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-18 00:37
SM ISO690:2012
CALALB, Mihai, ZUBAC, Ion. Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot în scopuri antitero. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective, Ed. 1, 27-28 septembrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 1, pp. 36-40. ISBN 978-9975-76-284-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2019
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
1, Chişinău, Moldova, 27-28 septembrie 2019

Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot în scopuri antitero


Pag. 36-40

Calalb Mihai, Zubac Ion
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2020


Rezumat

 În articol sunt analizate sisteme de vehicule aeriene fără pilot (drone) și sunt elaborate scenarii de acțiune pentru astfel de sisteme în vederea combaterii pericolelor de natură teroristă. Reieșind din aceste scenarii sunt elaborate cerințele față de echipa de drone și senzorii plasați pe vehicule. De asemenea sunt descrise principiile de fuzionare a datelor transmise în regim de live streaming de la senzori spre consola de la sol.

Unmanned aerial vehicles (drones) are analysed and action scenarios for such systems are elaborated in order to combat terroristic threats. The requirements for team of drones and uploaded sensors are elaborated according to these scenarios. In addition, fusion principles for data transmitted in live streaming regime from sensors to ground control station are described.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-91048</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019</cfResPublDate>
<cfVol>Vol. 1</cfVol>
<cfStartPage>36</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-76-284-7</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/91048</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot &icirc;n scopuri antitero</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&nbsp;&Icirc;n articol sunt analizate sisteme de vehicule aeriene fără pilot (drone) și sunt elaborate scenarii de acțiune pentru astfel de sisteme &icirc;n vederea combaterii pericolelor de natură teroristă. Reieșind din aceste scenarii sunt elaborate cerințele față de echipa de drone și senzorii plasați pe vehicule. De asemenea sunt descrise principiile de fuzionare a datelor transmise &icirc;n regim de live streaming de la senzori spre consola de la sol.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Unmanned aerial vehicles (drones) are analysed and action scenarios for such systems are elaborated in order to combat terroristic threats. The requirements for team of drones and uploaded sensors are elaborated according to these scenarios. In addition, fusion principles for data transmitted in live streaming regime from sensors to ground control station are described.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-705</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-54309</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-705</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-705-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Calalb</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihai</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-54309</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-54309-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Zubac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ion</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>