Diferențieri teritoriale în structura demolingvistică a populației Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
387 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-01 21:06
SM ISO690:2012
CUJBĂ, Vadim, ŢÎŢU, Pavel. Diferențieri teritoriale în structura demolingvistică a populației Republicii Moldova. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective, Ed. 1, 27-28 septembrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 1, pp. 41-44. ISBN 978-9975-76-284-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2019
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
1, Chişinău, Moldova, 27-28 septembrie 2019

Diferențieri teritoriale în structura demolingvistică a populației Republicii Moldova


Pag. 41-44

Cujbă Vadim1, Ţîţu Pavel2
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2020


Rezumat

Studiul de față abordează particularitățile structurii demolingvistice a populației Republicii Moldova și a diferențierilor lingvistice teritoriale. Ideea elaborării acestui studiu geodemografic, derivă din interesul pentru a consemna anumite realități, legate de influența unor factori eterogeni asupra comportamentului lingvistic al populației, care s – au desfășurat într – o perioadă relativ scurtă de timp.