Interrelațiile modificărilor capacității de reținere a apei, conținutului de prolină și rezistenței plantelor la secetă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
486 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-06 20:07
SM ISO690:2012
BRÂNZĂ, Lilia, IONAŞCU, Angela, BUCEACEAIA, Svetlana, ALUCHI, Nicolae. Interrelațiile modificărilor capacității de reținere a apei, conținutului de prolină și rezistenței plantelor la secetă. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective, Ed. 1, 27-28 septembrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, Vol. 1, pp. 31-35. ISBN 978-9975-76-284-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2019
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
1, Chişinău, Moldova, 27-28 septembrie 2019

Interrelațiile modificărilor capacității de reținere a apei, conținutului de prolină și rezistenței plantelor la secetă


Pag. 31-35

Brânză Lilia1, Ionaşcu Angela1, Buceaceaia Svetlana1, Aluchi Nicolae2
 
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 2 ianuarie 2020


Rezumat

S-au studiat interrelaţiile modificărilor capacității de reținere a apei, conținutului de prolină și rezistenței plantelor de soia în condiții de secetă moderată. S-a stabilit, că plantele de Glycine max (L.) Merr., soiurile Magia și Moldovița, se deosebesc după reacția la insuficiența moderată de umiditate. Gradul de modificare a componentelor status-ului apei și conținutului de prolină pot servi ca test-criterii de apreciere a rezistenței plantelor la condițiile de secetă moderată.

Interrelations of changes in water retention capacity, proline content, and soybean resistance to moderate drought conditions have been studied. It has been established that Glycine max (L.) Merr., Magia and Moldoviţa varieties differ from the reaction to moderate moisture insufficiency. The degree of modification of water status components and proline content may serve as test-criteria for assessing plant resistance to moderate drought conditions.