Cu privire la „mecanismul contactelor” ca factor hotărâtor al comunităţii limbilor balcanice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
308 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-03 21:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.163’0 (1)
Limbi slave (slavone) de Sud (Limba bulgară, Limba macedoneană, Limba sârbă și croată, Limba slovenă) (21)
SM ISO690:2012
GABINSCHI, Marc. Cu privire la „mecanismul contactelor” ca factor hotărâtor al comunităţii limbilor balcanice. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 64-69. ISSN 1857-4300.
10.5281/zenodo.3419336
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Cu privire la „mecanismul contactelor” ca factor hotărâtor al comunităţii limbilor balcanice

On the “mechanism of contacts” as a first cause of the community of the Balkan languages


DOI: 10.5281/zenodo.3419336
CZU: 811.163’0
Pag. 64-69

Gabinschi Marc
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

The paper presents objections against the version of the Balkan infinitive loss allegedly manifesting a general tendency towards its disappearing because of the very „mechanism of contacts” between languages or, as it is called in transformational terms, because of its absence in elementary nuclear structures. The adduced facts show that it is just the infinitive, which appears ad hoc instead of personal verbal forms, included in nuclear structures, thus facilitating the contacts between people not quite familiar with one another’s languages. On the contrary, the Balkan type replacing of the infinitive is the transmission of a structure into a language from another one in which it has existed since long ago, being by no means created ad hoc by the mechanism of contacts, nor due to its not being a nuclear structure etc.

Articolul prezintă obiecţii contra versiunii potrivit căreia înlăturarea infinitivului în Balcani ar manifesta tendinţa lui generală de a dispărea din cauza „mecanismului contactelor” dintre limbi ori, cum aceasta se numeşte în termeni transformaţionalişti, în virtutea absenţei lui în structurile elementare nucleare. Faptele aduse arată că anume infinitivul înlocuieşte ad-hoc formele verbale personale, chiar în structurile nucleare, înlesnind în acest fel contactele dintre oamenii insuficient de familiarizaţi cu limba convorbitorilor. Şi dimpotrivă, înlocuirea de tip balcanic a infinitivului este transmiterea unei structuri într-o limbă din alta în care ea există demult, nefiind deloc o creaţie ad-hoc, generată de mecanismul contactelor, de nonapartenenţa la structurile nucleare etc.

Cuvinte-cheie
Contact, infinitive, Loss, transformation, nuclear structure,

contact, infinitiv, trasnformare, structură nucleară