O inscripție românească la încoronarea Fecioarei Maria în Liov, 1751
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
881 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-16 15:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’0 (6)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1450)
SM ISO690:2012
FELEA, Ion-Mihai. O inscripție românească la încoronarea Fecioarei Maria în Liov, 1751. In: Philologia, 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 70-79. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3419436
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

O inscripție românească la încoronarea Fecioarei Maria în Liov, 1751

A Romanian inscription at Virgin Mary coronation in Liov, 1751

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3419436
CZU: 811.135.1’0

Pag. 70-79

Felea Ion-Mihai
 
Universitatea din Oradea
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

The author wants to bring forward a short Romanian text from 18th century Lviv writtenfor the canonical coronation of the Madonna painting in the local Dominican church of Corpus Christi în 1751. The text is part of a series of 27 drawings representing Miracles of the Holy Mother, annotated with latin explanation and bilingual epigrams. Each drawing contains a short text in a different language and a Genie dressed in the traditional garment of the respective people. The article aims to decipher the Slavonic, French, Russian, English and Romanian texts and investigate the possible origin and linguistic features of the latter.

Autorul dorește să aducă la cunoștința specialiștilor un scurt text în română scris în Liovul secolului al XVIII-lea cu ocazia încoronării unei icoane a Fecioarei în biserica dominicană Corpus Christi din oraș. Textul face parte dintr-o serie de 27 de picturi reprezentând minuni ale Fecioarei, însoțite de explicație în latină și epigrame bilingve latine și polone. Fiecare pictură conține un text scurt într-o anumită limbă și un Geniu în straiele poporului respectiv. Articolul își propune să descifreze inscripțiile în slavonă, franceză, rusă, engleză și română și să investigheze originea și trăsăturile lingvistice ale textului românesc.

Cuvinte-cheie
Lviv, Canonical Coronation, Madonna, Marian art, multilinguism,

Liov, Încoronare catolică, Fecioara Maria, reprezentarea fecioarei, multilingvism