Nicolae Mătcaș: „Eu tai şi tai în rocă să mi-l înalţ, sonetul”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-21 19:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1:821.135.1.09(478)(092) (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (824)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1149)
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Elena. Nicolae Mătcaș: „Eu tai şi tai în rocă să mi-l înalţ, sonetul”. In: Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), pp. 80-89. ISSN 0236-3119.
0.5281/zenodo.3419524
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119

Nicolae Mătcaș: „Eu tai şi tai în rocă să mi-l înalţ, sonetul”

Nicolae Mătcaș: “I cut and cut the rock to lift it, the Sonnet”


CZU: 811.135.1:821.135.1.09(478)(092)
DOI: 0.5281/zenodo.3419524
Pag. 80-89

Ungureanu Elena
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2019


Rezumat

The poetic work of Nicolae Mătcaș fully exploits the reason for the creation, where a wealth of stylistic procedures and rhetorical figures are used, lexicon captured from all layers, registers and functional styles of the Romanian language (neologisms, archaisms, regionalisms, invented words, etc.), as well as elements of poetic syntax worthy of analysis. The examples were excerpted from the 4 volumes of author’s poetry that appeared in the Opera Omnia collection. Contemporary poetry, in Iași, 2016

Opera poetică a lui Nicolae Mătcaș valorifică din plin motivul creației, unde se face uz de o bogăție de procedee stilistice și figuri retorice, lexic captat din toate straturile, registrele și stilurile funcționale ale limbii române (neologisme, arhaisme, regionalisme, cuvinte inventate etc.), precum și elemente de sintaxă poetică demne de analiză. Exemplele au fost excerptate din cele 4 volume de poezie ale autorului apărute în colecția Opera Omnia. Poezie contemporană, la Iași, 2016.

Cuvinte-cheie
Nicolae Mătcaș, sonnet, lexicon of poetry, poetic syntax, archaism, neologism, regionalism, repeated discourse,

Nicolae Mătcaș, sonet, lexicul poeziei, sintaxă poetică, arhaism, neologism, regionalism, discurs repetat