Relațiile dintre Republica Moldova și Franța  prin prisma francofoniei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
18 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-09 11:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.133.1:008:327(478+44) (1)
Limbi galo-romanice (Limba franceză) (86)
Civilizație. Cultură. Progres (248)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (684)
SM ISO690:2012
COTILEVICI, Violeta. Relațiile dintre Republica Moldova și Franța  prin prisma francofoniei. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2019, nr. 3(123), pp. 32-38. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Relațiile dintre Republica Moldova și Franța  prin prisma francofoniei

Relations between the Republic of Moldova and France from the perspective of the francophonie


CZU: 811.133.1:008:327(478+44)
Pag. 32-38

Cotilevici Violeta
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 mai 2019


Rezumat

Necesitatea aderării Republicii Moldova la Francofonie, în 1997, este argumentată de diverse motive de ordin etno-lingvistic, sociopolitic, cultural și istoric. Dimensiunea politică a proiectului francofon are o rezonanță particulară în Moldova. Prin Francofonie, Republica Moldova devine mai democratică, mai deschisă, mai tolerantă și are o poartă suplimentară către Europa. Franța reprezintă partenerul privilegiat al Republicii Moldova în dezvoltarea capacităților de racordare la standardele europene anume prin intermediul acestui factor de verticalitate culturală – Francofonia. Este important a înțelege faptul că aceasta nu poate fi un substituent al politicii externe, însă este un instrument specific de colaborare multilaterală și bilaterală. Francofonia joacă un rol important în relațiile moldo-franceze, Franța având voca-ția de a fi un actor important în două zone integrate: Uniunea Europeană și lumea francofonă. În Republica Moldova, Francofonia contribuie la formarea unor noi elite, la promovarea diversității culturale și la crearea de locuri de muncă pentru cetățenii francofoni

The rationale behind the necessity of the Republic of Moldova's accession to the Francophonie in 1997 comprises various ethno-linguistic, socio-political, cultural and historical reasons. The political dimension of the Francophone project has a particular resonance in Moldova. Moldova, through the Francophonie, becomes more democratic, more open, more tolerant, and has an additional gateway to Europe. France is the privileged partner of the Republic of Moldova in the development of the capacity to connect to the European standards through this factor of cultural verticality – the Francophonie. It is important to understand that this can not be a substitute for foreign policy, but it is a specific multilateral and bilateral cooperation instrument. The Francophonie plays an important role in the Moldovan-French relations, France having the vocation to be an important actor in two integrated areas: the European Union and the Francophone world. In the Republic of Moldova, the Francophonie contributes to the formation of new elites, to the promotion of cultural diversity and to the creation of jobs for Francophone citizens.

Cuvinte-cheie
domeniu sociocultural, francofonie, cooperare moldo-franceză, clase bilingve, modernizare, standarde europene, valori fundamentale,

socio-cultural field, Francophonie, Moldovan-French cooperation, bilingual classes, modernization, European standards, fundamental values