Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torențiale și consecințele acestora
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
77 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-12 13:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.583:551.577.21 (1)
Meteorologie (94)
SM ISO690:2012
NEDEALCOV, Maria; MÎNDRU, Galina. Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torențiale și consecințele acestora. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 1(52), pp. 61-65. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torențiale și consecințele acestora

Estimation of the exposure of the territory of the Republic of Moldova to the risk of torrential rains, floods triggered by them si landslides


CZU: 551.583:551.577.21
DOI: 10.5281/zenodo.2906620
Pag. 61-65

Nedealcov Maria1, Mîndru Galina2
 
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2019


Rezumat

The statistical data collected from the archives of the General Inspectorate for Emergency Situations was used to assess the territorial susceptibility of the Republic of Moldova in the administrative-territorial aspect by heavy rains from the warm half-year caused by flooding and landslides. As an indicator for assessing the exposure of the territory of the Republic of Moldova to the specified risks during the period under study were presented the values of material damage caused in the administrative and territorial context by each risk. Based on the calculated losses for the studied risks, maps were drawn showing areas with varying degrees of exposure of the territory of the Republic of Moldova, in relation to each of these risks, expressed by the magnitude of the damage caused. Also on the basis of summing up the losses determined by the risks studied, a comprehensive map was developed which reflects, in an administrative-territorial context, the magnitude of the total damage of the risks studied and the proportion of damage caused by each risk

Pentru estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova în profil administrativ-teritorial față de riscul ploilor torențiale din semestrul cald al anului, al inundaţiilor declanșate de ele și al alunecărilor de teren au servit datele statistice colectate din arhiva Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În calitate de indicator pentru estimarea respectivă au servit valorile prejudiciilor materiale cauzate în profil administrativ-teritorial de către fiecare risc în parte pentru perioada de studiu. În baza prejudiciilor calculate pentru riscurile studiate au fost elaborate hărți care evidenţiază areale cu grad diferit de expunere a teritoriului Republicii Moldova față de fiecare dintre riscuri, exprimat prin mărimea prejudiciului cauzat. De asemenea, în baza însumării prejudiciilor determinate de riscurile studiate a fost elaborată harta complexă ce reflectă în profil administrativ-teritorial valoarea prejudiciului total al riscurilor studiate și cota-parte a prejudiciului cauzat de fiecare risc.

Cuvinte-cheie
natural risk, exposure degree, vulnerability, prejudice, torrential rain, floods, landslides.,

risc natural, grad de expunere, vulnerabilitate, prejudiciu, ploi torențiale, inundaţii, alunecări de teren.