Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
12 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
632.914+631.58 (1)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (233)
Lucrări agricole (347)
SM ISO690:2012
ROMANCIUC, Inna; PAZYNYCH, Natalia. Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 1(52), pp. 66-70. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461

Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations

Aplicarea tehnologiilor geospațiale pentru elaborarea recomandărilor în domeniul agriculturii de precizie


CZU: 632.914+631.58
DOI: 10.5281/zenodo.2906766
Pag. 66-70

Romanciuc Inna, Pazynych Natalia
 
Institute of Geological Science National Academy of Sciences of Ukraine
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2019


Rezumat

Sistemele geospațiale de informare și de poziționare globală sunt introduse pe scară largă în toate sferele vieții noastre și continuă să se dezvolte în mod activ. În lucrare este prezentată aplicarea metodelor geospațiale de detectare la distanță a suprafeței pământului pentru determinarea umidității solului în funcție de plastica reliefului în combinație cu analiza morfodinamică. În consecință, au fost elaborate recomandările pentru implementarea agriculturii de precizie. Schema propusă permite ajustarea cantității de îngrășăminte pentru fertilizarea solurilor și dezvoltarea unei abordări specifi ce de irigare pentru a maximiza conservarea resurselor naturale din zona agricolă utilizată.

Geographic information systems are already widely introduced in all spheres of our life as well continue to be actively developing. In the paper, the application of remote sensing methods for determination of soil moisture in combination with the relief plasticity and morphodynamic analysis allowed us to take into account the relief of the earth’s surface. As a result, a guidelines have been developed for precision agriculture. The proposed scheme permits to adjust the amount of fertilizer for distribution in the soil and to develop an irrigation approach to maximize the conservation of natural resources of the used agricultural area.

Cuvinte-cheie
umiditatea solurilor, sistem de poziționare globală a Pământului, geomorfologia, morfodinamica, degradarea solurilor, agricultura de precizie.,

Soil moisture, Remote sensing of the Earth, Geomorphology, Morphodynamic analysis, soil degradation, Precision Agriculture.