IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "inundaţii"

Riscul inundaţiilor în Republica Moldova începând cu anul 1969 până în prezent

Mihălache Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torențiale și consecințele acestora

Nedealcov Maria1, Mîndru Galina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în bazinul râului Prut
Sochircă Elena, Capatina Lucia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3